AUDIT NEMOVITOSTÍ

Jedná se o technický a ekonomický audit nemovitosti.

Tak, jako se kontrolují a revidují průmyslové stroje či auta, tak i nemovitosti stárnou a vykazují vady a poruchy. Abychom mohli stanovit např. další tzv. zbytkovou životnost staveb nebo stanovit postup a cenu opravy nemovitosti, musíme nejdříve zjistit co nejvíce informací o jejím „životě“.

Technický audit shromažďuje údaje o původní dokumentaci stavby, porovnává ji se současným stavem stavby, identifikuje vady a poruchy, určuje jejich příčiny. Následně navrhuje postup odstranění těchto příčin.

Ekonomický audit zjišťuje cenu navržených stavebních oprav či úprav a porovnává jejich efektivitu. Pracuje s pojmy jako zanedbaná údržba, pořizovací cena, časová cena, reprodukční cena a výnosová hodnota a tržní cena.

Výstupem pro zadavatele je technické a ekonomické hodnocení nemovitosti pro další rozhodování o osudu nemovitosti.

   V případě zájmu o naše služby, nás prosím kontaktujte.

JUJA s.r.o.

478 478 202
212 245 516

JUJA s.r.o. - Praha
info@juja.cz
tel.: 212 245 516

JUJA s.r.o. - Chomutov
info@juja.cz
tel.: 478 478 202

Foxlea Design