TRŽNÍ OCEŇOVÁNÍ

Ocenění nemovitosti je nutné vyhotovit v různých životních situacích. Nejčastěji při převodu nemovitosti kupní nebo darovací smlouvou, dále při dědickém řízení. Dalšími případy jsou vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů (SJM). Podle odlišného druhu situace se odlišují i jednotlivé posudky, jejich rozsah a metodika zpracování.

Tržní odhad nemovitosti poukazuje na stávající hodnotu nemovitosti na trhu, nepracuje tedy s zákonem danými tabulkami, ale objektivně přistupuje k problematice. Zpracovává se zpravidla pro potřeby banky či stavební spořitelny při vyřizování hypotéky či úvěru. Znalecký posudek je nutný zejména pro potřeby finančního úřadu při převodu nemovitosti, jedná se o stanovení tzv. administrativní ceny, které je přílohou přiznání k dani z převodu nemovitosti. Odborné vyjádření k tržní ceně je vhodné například při plánovaném prodeji či koupi nemovitosti pro získání lepší představy o nabízené či požadované ceně či reálnému odhadu hodnoty nemovitého majetku.

V rámci teorie tržního oceňování lze zpracovat i tzv. výnosovou hodnotu a stanovit tzv. míru kapitalizace.

   V případě zájmu o naše služby, nás prosím kontaktujte.

JUJA s.r.o.

478 478 202
212 245 516

JUJA s.r.o. - Praha
info@juja.cz
tel.: 212 245 516

JUJA s.r.o. - Chomutov
info@juja.cz
tel.: 478 478 202

Foxlea Design