STATICKÉ POSUDKY

Statika je částí mechaniky, která se zabývá hmotnými tělesy nacházejícími se v relativním klidu k určité vztažné soustavě, dále silami, které mezi takovýmito tělesy působí a rovnováhou celého systému. Dynamika, na rozdíl od statiky, bere do úvahy navíc také pohyb hmotného tělesa, tedy působení setrvačných a tlumících sil

Základním požadavkem stavební konstrukce je její mechanická odolnost a stabilita. Zásadní vliv mají prvky tzv. dlouhodobé životnosti – základy – vodorovné a svislé nosné konstrukce a nosné střešní konstrukce. Proto se tyto prvky musí kontrolovat a hodnotit.

Pro statické hodnocení platí velmi strukturovaná harmonizovaná pravidla zavedená soustavou státních norem.

Dle rozsahu vlivu statiky jsou výstupem statika:

  • Statické vyjádření
  • Zpráva statika
  • Statické posouzení
  • Statický výpočet
  • Dynamický výpočet
  • Projekt odstranění statických vad

   V případě zájmu o naše služby, nás prosím kontaktujte.

JUJA s.r.o.

478 478 202
212 245 516

JUJA s.r.o. - Praha
info@juja.cz
tel.: 212 245 516

JUJA s.r.o. - Chomutov
info@juja.cz
tel.: 478 478 202

Foxlea Design