KONTROLA KVALITY, DOZORY

Kvalita je celkový souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby. Znak je dán jako rozlišující vlastnost (např. fyzikální, smyslové, chování, časové, ergonomické, funkční a spolehlivost, jako znak jakosti závislý na čase).

Každá lidská činnost vykazuje možnost a schopnost chyby. Proto byly vytvořeny systémy kontroly kvality, které se snaží výskyt chyb minimalizovat. Stavební činnost je v porovnání s průmyslovou výrobou opakujících se procesů chybami velmi zatížena z důvodů neopakovatelnosti, vlivem klimatických podmínek a velkým podílem ruční práce.

Kontrolu kvality je vhodné provádět ve všech úrovních stavebního procesu - přípravy, provádění, předávání stavby k užívání a při užívání, tj.:

  • Stanovení kvalitativních parametrů při záměru stavby
  • Stanovení kvalitativních parametrů a rozsahu kontrol a zkoušek v prováděcí dokumentaci stavby
  • Stanovení kvalitativních parametrů a rozsahu kontrol a zkoušek ve smlouvě o dílo
  • Provádění kontrol a zkoušek jak ze strany zhotovitele, tak ze strany objednatele při realizaci stavby a to zejména sledováním dodržování technologických procesů a pracovních postupů, včetně jejich dokumentace
  • Provádění přejímek díla a kontrola kvality díla před uplynutím záruční doby

   V případě zájmu o naše služby, nás prosím kontaktujte.

JUJA s.r.o.

478 478 202
212 245 516

JUJA s.r.o. - Praha
info@juja.cz
tel.: 212 245 516

JUJA s.r.o. - Chomutov
info@juja.cz
tel.: 478 478 202

Foxlea Design