STAVEBNÍ DIAGNOSTIKA, PRŮZKUMY

Diagnóza znamená soustavné určování a klasifikaci nějakého obvykle nežádoucího stavu, zejména poruchy nebo poškození. Vychází obvykle z nějakých pozorovatelných symptomů (příznaků) a snaží se najít jejich příčinu. Metodami a prostředky diagnózy se zabývá diagnostika.

Pro hodnocení stavu a kvality staveb, stavebních konstrukcí a stavebních materiálů je nezbytné provádět stavební diagnostiku a průzkumy. To obsahuje zejména tyto činnosti:

  • Terénní zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí
  • Technické prohlídky a stavebně technické průzkumy (STP) staveb
  • Diagnostiku vad a poruch stavebních konstrukcí včetně doporučení nápravy
  • Stavebně technické posudky staveb včetně exaktního označení příčin vad a poruch
  • Digitální foto a videodokumentaci (snadná archivace)

   V případě zájmu o naše služby, nás prosím kontaktujte.

JUJA s.r.o.

478 478 202
212 245 516

JUJA s.r.o. - Praha
info@juja.cz
tel.: 212 245 516

JUJA s.r.o. - Chomutov
info@juja.cz
tel.: 478 478 202

Foxlea Design